Subskrybcja SMS - Splisgart.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Subskrybcja SMS

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: „RODO”) informuję, że:

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Administrator Maciej Splisgart. z siedzibą w Luboniu, przy ul. 11 Listopada 140B/2.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez ADMINISTRATORA  danych osobowych prosimy o kontakt:
• za pośrednictwem e-mail: sms@splisgart.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usługi jaką będzie wysyłka SMS przez schematy automatyczne oraz częściowo automatyczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

4. Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celu wysyłania newslettera oraz subskrypcji informacji sms .

5. Dane osobowe będą przechowywane tak długo jak aktywna jest subskrypcja SMS, jednak nie dłużej niż do czasu rezygnacji przez Państwa z otrzymywania tych informacji (art.6, ust.1 lit.a RODO).

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.

7. Posiadają Państwo prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO)
• ich sprostowania (art. 16 RODO),
• prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
• do ich usunięcia (art. 17 RODO)
• ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO).
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO)
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Zgodnie z art. 7 RODO mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych. Wycofanie zgody polega na wysłaniu SMS na numer inicjujący „null” .

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wykonania usługi.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego